Värva en ny medlem och du kan vinna något för din hobby

img_1115

Värva nya medlemmar till Rikstäcket!

Även i år har vi en kampanj för att värva nya medlemmar till Rikstäcket.

En ny medlem är någon som inte var med i Rikstäcket 2016. För att värvningen ska räknas i kampanjen ska den nya medlemmen ha betalat sin årsavgift för 2017 senast 31 augusti 2017. Skicka namnen på de nya medlemmarna till ulla@rikstacket.se

Värvningen kan göras antingen av en lokalgrupp eller av en enskild medlem, men en och samma person kan bara räknas som ny medlem en gång.

Den lokalgrupp som värvar flest nya medlemmar får pengar till en kursdag (max 2 400 kr).

Enskilda medlemmar som värvar nya medlemmar deltar i utlottning av kviltböcker och kviltinspirerande saker vid årsmötet i Kalmar med en lott per värvad medlem.