Sy Road to Tennessee ett block, där man verkligen kan använda små restbitar

Sarah från Sew Me har också gjort denna beskrivning. Färdigt block 12.5 ”.

Klicka på bilden så kommer du till beskrivningen

Road to Tennesee