Sy Ohio star av charm pack på ett enkelt sätt

Ohio star

Jenny  på Missouri Star Quilt Company gjort det igen. Nämligen använt charmpack till att väldigt enkelt sy ett klassiskt Ohio Star Block.

Vådligt bra instruktion. detta måste provas