Tidningen, viktiga data

Kviltföreningen Rikstäcket ger ut medlemstidningen Rikstäcket, som innehåller mönster och information om föreningens arbete, kurser och utställningar. Medlemmarna bidrar själva med egna berättelser och tips.

Bidragen till tidningen  skickas till  vår redaktör Christina Kjellstrand

Mailadress redaktoren@rikstacket.se

 

RT 143 Hösttidningen 2024

Manusstopp 1 augusti 2024

Till medlemmarna 4 september 2024

 

RT 144 Vintertidningen 2024

Manusstopp 31 oktober 2024

Till medlemmarna 4 december 2024