Tidningen, viktiga data och annonspriser

Kviltföreningen Rikstäcket ger ut medlemstidningen Rikstäcket, som innehåller sömnadsförslag och information om föreningens arbete, kurser och utställningar. Medlemmarna bidrar själva med egna berättelser och tips.

Bidragen till tidningen  skickas till  vår redaktör Hanna Andersson

Mailadress hanna@rikstacket.se

Rikstäcket utkommer fyra gånger per år.
Rikstäckets höstnummer RT 119 kommer måndagen 17 september 2018.
Rikstäckets vinternummer RT 120 kommer den 10 december   2018 till medlemmarna.

Manusstopp för annonser och annat material till RT 116  är den 22 oktober  2018.

För annonser kontakta Vega Olsson på telefon 072-2244080 eller  via mail vega@rikstacket.se

Information om annonspriser m.m. hittar du i filen Annonsera i Rikstäcket