Tidningen, viktiga data och annonspriser

Kviltföreningen Rikstäcket ger ut medlemstidningen Rikstäcket, som innehåller mönster och information om föreningens arbete, kurser och utställningar. Medlemmarna bidrar själva med egna berättelser och tips.

Bidragen till tidningen  skickas till  vår redaktör Christina Kjellstrand

Mailadress redaktoren@rikstacket.se

RT 132 Vintertidningen 2021

Manusstopp 25 oktober 2021

Till medlemmarna 6 december 2021

RT 133 Vårtidningen 2022

Manusstopp 1 februari 2022

Till medlemmarna 7 mars 2022

RT 134 Sommartidningen 2022

Manusstopp 21 april 2022

Till medlemmarna 7 juni 2022

RT 135 Hösttidningen 2022

Manusstopp 25 juli 2022

Till medlemmarna 5 september 2022

RT 136 Vintertidningen 2022

Till medlemmarna 5 december 2022

För annonser kontakta  annonsATrikstacket.se

Information om annonspriser m.m. hittar du i filen Annonsera i Rikstäcket