Tidningen, viktiga data och annonspriser

Kviltföreningen Rikstäcket ger ut medlemstidningen Rikstäcket, som innehåller mönster och information om föreningens arbete, kurser och utställningar. Medlemmarna bidrar själva med egna berättelser och tips.

Bidragen till tidningen  skickas till  vår redaktör Christina Kjellstrand

Mailadress redaktoren@rikstacket.se

Rikstäcket utkommer fyra gånger per år.

RT 127

Manusstopp 27 juli 2020

Till medlemmarna 7 september

RT 128

Manusstopp 27 oktober 2020

Till medlemmarna 7 december 2020

För annonser kontakta  annonsATrikstacket.se

Information om annonspriser m.m. hittar du i filen Annonsera i Rikstäcket