Tidningen, viktiga data och annonspriser

Kviltföreningen Rikstäcket ger ut medlemstidningen Rikstäcket, som innehåller mönster och information om föreningens arbete, kurser och utställningar. Medlemmarna bidrar själva med egna berättelser och tips.

Bidragen till tidningen  skickas till  vår redaktör Christina Kjellstrand

Mailadress redaktoren@rikstacket.se

RT 134 Sommartidningen 2022

Till medlemmarna 7 juni 2022

RT 135 Hösttidningen 2022

Manusstopp 25 juli 2022

Till medlemmarna 5 september 2022

RT 136 Vintertidningen 2022

Manusstopp 24 oktober 2022

Till medlemmarna 5 december 2022