Tidningen, viktiga data och annonspriser

Kviltföreningen Rikstäcket ger ut medlemstidningen Rikstäcket, som innehåller sömnadsförslag och information om föreningens arbete, kurser och utställningar. Medlemmarna bidrar själva med egna berättelser och tips.

Bidragen till tidningen  skickas till  vår redaktör Hanna Andersson

Mailadress hannaATrikstacket.se

Rikstäcket utkommer fyra gånger per år.
Rikstäckets vinternummer RT 120 kommer den 10 december   2018 till medlemmarna.

För annonser kontakta  annonsATrikstacket.se

Information om annonspriser m.m. hittar du i filen Annonsera i Rikstäcket