Tidningen, viktiga data och annonspriser

Kviltföreningen Rikstäcket ger ut medlemstidningen Rikstäcket, som innehåller mönster och information om föreningens arbete, kurser och utställningar. Medlemmarna bidrar själva med egna berättelser och tips.

Bidragen till tidningen  skickas till  vår redaktör Christina Kjellstrand

Mailadress redaktoren@rikstacket.se

 

RT 131 Hösttidningen 2021

Manusstopp 26 juli 2021

Till medlemmarna 6 september 2021

RT 132 Vintertidningen 2021

Manusstopp 25 oktober 2021

Till medlemmarna 6 december 2021

 

För annonser kontakta  annonsATrikstacket.se

Information om annonspriser m.m. hittar du i filen Annonsera i Rikstäcket