Tidningen, viktiga data och annonspriser

Kviltföreningen Rikstäcket ger ut medlemstidningen Rikstäcket, som innehåller mönster och information om föreningens arbete, kurser och utställningar. Medlemmarna bidrar själva med egna berättelser och tips.

Bidragen till tidningen  skickas till  vår redaktör Christina Kjellstrand

Mailadress redaktoren@rikstacket.se

RT 137 Vårtidningen 2023

Manusstopp 31 januari 2023

Till medlemmarna 6 mars 2023

RT 138 Sommartidningen 2023

Manusstopp 20 april 2023

Till medlemmarna 7 juni 2023

RT 139 Hösttidningen 2023

Manusstopp 24 juli 2023

Till medlemmarna 5 september

RT 140 Vintertidningen 2023

Manusstopp 23 oktober 2023

Till medlemmarna 5 december 2023