Tidningen, viktiga data och annonspriser

Kviltföreningen Rikstäcket ger ut medlemstidningen Rikstäcket, som innehåller sömnadsförslag och information om föreningens arbete, kurser och utställningar. Medlemmarna bidrar själva med egna berättelser och tips.

Bidragen till tidningen  skickas till  vår redaktör Hanna Andersson

Mailadress hannaATrikstacket.se

Rikstäcket utkommer fyra gånger per år.

RT 122

Manusstopp 1 april 2019

Till medlemmarna 10 juni 2019

RT 123

Manusstopp 2 augusti

Till medlemmarna 9 september 2019

RT 124

Manusstopp 22 oktober 2019

Till medlemmarna 9 december 2019

För annonser kontakta  annonsATrikstacket.se

Information om annonspriser m.m. hittar du i filen Annonsera i Rikstäcket