Sy tillsammans En härlig kudde redan inslagen som julklapp

Sy en härlig kudde, som en redan inslagen julklapp. Använd dina rester eller två candypack.

Du hittar beskrivningen på Therm O Webs hemsida om du klickar på kudden