Styrelsen

Var vänlig tag kontakt med den styrelsemedlem som är ansvarig i respektive ärende. Uppge alltid både ditt telefon- och medlemsnummer när du skriver till föreningen. Det spar tid och arbete.

 

Ordförande / Hemsida

Britt-Inger Jönsson
britt-inger@rikstacket.se
070-722 36 99

Vice ordförande

Anita Finell
anita@rikstacket.se
072-453 81 95

Kassör/Medlemsregister

Lena Holmqvist
kassoren@rikstacket.se
070-623 81 45

Sekreterare

Karin Persson
karin@rikstacket.se
070-943 77 89

Ledamot / Lokalgrupper

Beryel Thelin
beryel@rikstacket.se
070-311 63 76

Ledamot

Annmarie Holmberg
annmarie@rikstacket.se
070-783 72 05

Ledamot / Annonser

Annika Bergsten
annika@rikstacket.se
073-986 15 48

Suppleanter

Eva Audhav
eva@rikstacket.se

070-300 80 30

Regina Fuks
regina@rikstacket.se
070-796 45 97

 

Kontaktpersoner som ej ingår i styrelsen

Valberedning

Sammankallande
Eva Cronberg
076 -184 68 05
valberedningen@rikstacket.se