Styrelsen

Var vänlig tag kontakt med den styrelsemedlem som är ansvarig i respektive ärende. Uppge alltid både ditt telefon- och medlemsnummer när du skriver till föreningen. Det spar tid och arbete.

Styrelsen är  f.n under konstituering

Ordförande

 

Vice ordförande / Sekreterare

Beryel Thelin

beryel@rikstacket.se
Tel: 021-359729

Kassör 

Elisabeth Hagman

kassoren@rikstacket.se

Tel:070 310 22 97

Ledamot/ Annonser

Ledamot / Hemsida 

Britt-Inger Jönsson
britt-inger@rikstacket.se

Tel: 070-722 36 99

Ledamot / Ansvarig för lokalgrupper och medlemsrekrytering

Suppleanter

 

Kontaktpersoner som ej ingår i styrelsen

Valberedning

Sammankallande
Inger Nyblom
Tel:+46 (0)70-5335596
valberedningen@rikstacket.se

IR ansvarig

Marianne Aittamaa
marianne@rikstacket.se
Tel: 070-3693786