Styrelsen

Var vänlig tag kontakt med den styrelsemedlem som är ansvarig i respektive ärende. Uppge alltid både ditt telefon- och medlemsnummer när du skriver till föreningen. Det spar tid och arbete.

 

Ordförande  

Britt-Inger Jönsson

britt-ingersnabelarikstacket.se

070-722 36 99

 

Vice ordförande 
Rashida Johansson

rashidasnabelarikstacket.se

070-257 41 38

 

Kassör 

Gunilla Netzén

kassorensnabelarikstacket.se

070-790 50 47

Ledamot

Anita Finell

anitasnabelarikstacket.se

072-453 81 95

Ledamot 

Anna Leander

annasnabelarikstacket.se

070-778 36 78

Ledamot / Annonser

Annika Bergsten

annikasnabelarikstacket.se

073-9861548

Ledamot

Karin Persson

karinsnabelarikstacket.se

070-943 77 89

Suppleant

Rose-Marie Klausson

rose-mariesnabelarikstacket.se

076 -166 51 88

Suppleant

Åsa Ask

asasnabelarikstacket.se

070-542 32 26

 

Kontaktpersoner som ej ingår i styrelsen

IR-representant

Beryel Thelin

beryelsnabelarikstacket.se

070-311 63 76

Valberedning

Sammankallande
Eva Cronberg

076 -184 68 05
valberedningen@rikstacket.se

Kalendern

Carmen Åberg Combarik
kalendariet@rikstacket.se