Styrelsen

Var vänlig tag kontakt med den styrelsemedlem som är ansvarig i respektive ärende. Uppge alltid både ditt telefon- och medlemsnummer när du skriver till föreningen. Det spar tid och arbete.

 

Ordförande / Hemsida

Britt-Inger Jönsson
britt-ingersnabelaatrikstacket.se
070-722 36 99

Vice ordförande

Anita Finell
anitasnabelaatrikstacket.se
072-453 81 95

Kassör/Medlemsregister

Lena Holmqvist
kassorensnabelaatrikstacket.se
070-623 81 45

Sekreterare

Karin Persson
karinsnabelatrikstacket.se
070-943 77 89

Ledamot

Beryel Thelin
beryelsnabelaatrikstacket.se
070-311 63 76

Ledamot / Kurser

Åsa Ask
asasnabelaatrikstacket.se
070-542 32 26

Ledamot / Annonser

Annika Bergsten
annikasnabelaatrikstacket.se
073-986 15 48

Suppleant

Ann-Christin Kronkvist Adnerhill
ann-christinsnabelaatrikstacket.se
070-799 94 39

Regina Fuks
reginasnabelaatrikstacket.se
070-796 45 97

 

Kontaktpersoner som ej ingår i styrelsen

Valberedning

Sammankallande
Eva Cronberg
076 -184 68 05
valberedningen@rikstacket.se