Styrelsen

Var vänlig tag kontakt med den styrelsemedlem som är ansvarig i respektive ärende. Uppge alltid både ditt telefon- och medlemsnummer när du skriver till föreningen. Det spar tid och arbete.

 

Ordförande  

Lokalgrupper och IR ansvarig

Beryel Thelin

beryelATrikstacket.se
Tel: 021-359729

Kassör 

Elisabeth Hagman

kassorenATrikstacket.se

 

Sekreterare

Birgit Josefson

birgitATrikstacket.se

0413-26272

Ledamot / Hemsida 

Britt-Inger Jönsson
britt-ingerATrikstacket.se

Tel: 070-722 36 99

Ledamot / Annonser

Annika Bergsten

annikaATrikstacket.se

073-9861548

Suppleant

Kursansvarig

Ally-Marie Hårdeman

ally-marieATrikstacket.se

070-4606485

Kontaktpersoner som ej ingår i styrelsen

Valberedning

Sammankallande
Inger Nyblom
Tel:+46 (0)70-5335596
valberedningen@rikstacket.se

Kalendern

Carmen Åberg Combarik
kalendariet@rikstacket.se