Styrelsen

Var vänlig tag kontakt med den styrelsemedlem som är ansvarig i respektive ärende. Uppge alltid både ditt telefon- och medlemsnummer när du skriver till föreningen. Det spar tid och arbete.

 

Ordförande / Hemsida

Britt-Inger Jönsson
britt-ingersnabelarikstacket.se
070-722 36 99

Vice ordförande  Vakant

Kassör

Gunilla Netzén
kassorensnabelarikstacket.se
070-790 50 47

Sekreterare

Karin Persson
karinsnabelarikstacket.se
070-943 77 89

Ledamot / Lokalgrupper och IR

Anita Finell
anitasnabelarikstacket.se
072-453 81 95

Ledamot / Instagram och hemsida

Anna Leander
annasnabelarikstacket.se
070-778 36 78

Ledamot / Annonser

Annika Bergsten
annikasnabelarikstacket.se
073-9861548

Suppleant / Lokalgrupper

Rose-Marie Klausson
rose-mariesnabelarikstacket.se
076 -166 51 88

Suppleant / Kurser

Åsa Ask
asasnabelarikstacket.se
070-542 32 26

Kontaktpersoner som ej ingår i styrelsen

Valberedning

Sammankallande
Eva Cronberg
076 -184 68 05
valberedningen@rikstacket.se

Kalendern / Facebook

Carmen Åberg Combarik
kalendariet@rikstacket.se