Sommarlotteriet; Förtydligande beträffande Blockhusrutan

Uppmaning till er som vill sy Blockhusrutan. Blocket  sys med  PP tekniken . Tänk på att lägga till sömsmån och slutligen mäta blocket, så det är 18 cm  x 18 cm.