Protokoll från årsmötet i Umeå 2014

Nu finns årsmötesprokollet att ladda ner och läsa under medlemssidorna. Du måste vara inloggad som medlem för att komma åt protokollet.