Lite nostalgi från Sundsvall 25 år sedan

Det kom bilder på ett urklipp från Gunnel Eriksson Sundsvall Ett reportage från 25 år sedan om en lapptäckskurs