Information om årsmötet 2017

Rikstäckets årsmöte kommer att äga rum 13-15 oktober 2017 i Kalmar.  Rikstäcket kommer därför att vara med på Sy-och Hantverksfestivlane på Nolia i Umeå 6-8 oktober 2017.