Förlängd tid till Utmaningen Vattenblänk

UTMANINGEN

 

 

Du har längre tid på dig att sy på utmaningen. Ditt bidrag skall vara Rikstäcket tillhanda senast 21 september 2015.