Årsmöteshelgen 2-4 oktober 2020 i Borås

I går  22 juli 2020 har styrelsen tagit beslutet att ställa in årsmötet och övriga aktiviteter 2-4 oktober 2020 i Borås.

Anledningen är spridningen av coronaviruset.

Vi har alla ett ansvar mot varandra att inte sprida smittan vidare, och många av våra medlemmar

och förtroendevalda utgör en extra utsatt riskgrupp som vi naturligtvis vill värna om.

Styrelsen anser att det därför är viktigt att undvika sammankomster och möten som inte är

absolut nödvändiga. Nytt datum för årsmötet kommer att meddelas, när den rådande

situationen har normaliserats.