EQA
Klicka på loggan för att komma till EQA.
Rikstäcket är medlem i European Quilt Association, EQA, som är en sammanslutning av kviltföreningar i sjutton
europeiska länder.
Utbyte av erfarenhet och information om lapptäckstraditioner sker bl.a. genom vandringsutställningar och utväxling av föreningarnas medlemstidningar.
Kviltföreningarna i Danmark, Norge, Finland och Sverige anordnar  Nordisk kviltträff, ett kviltsmposium , som senaste gången hölls 2012 i Ålborg i Danmark. Hur träffarna skall se ut i framtiden är för närvarande inte klart.
Här är länkar till de medlemsföreningar som har hemsida. Klicka på loggorna för att komma dit
Österrike
Österrike
Belgien
Belgien
Storbrittanien
Storbrittanien
Danmark
Danmark
Finland
Finland
Frankrike
Frankrike
Tyskland
Tyskland
Ungern
Ungern
Irland
Irland
Italien
Italien
Luxemborg
Luxemburg
Nederländerna
Nederländerna
Norge
Norge
Spanien
Spanien
Island
Island
Schweiz
Schweiz
Litauen
_357x512_ltm_label4

SparaSpara

SparaSpara