EQA Kviltföreningar utanför Sverige

EQA
Klicka på loggan för att komma till EQA.
Rikstäcket är medlem i European Quilt Association, EQA, som är en sammanslutning av kviltföreningar i sjutton europeiska länder.
Utbyte av erfarenhet och information om lapptäckstraditioner sker bl.a. genom vandringsutställningar och utväxling av föreningarnas medlemstidningar.
Kviltföreningarna i Danmark, Norge, Finland och Sverige anordnar  Nordisk kviltträff, ett kviltsmposium , som senaste gången hölls 2012 i Ålborg i Danmark. Hur träffarna skall se ut i framtiden är för närvarande inte klart.
Här är länkar till de medlemsföreningar som har hemsida. Klicka på loggorna för att komma dit
Österrike
Belgien
Storbrittanien
Finland
Frankrike
Tyskland
Ungern
Irland
Italien
Luxemborg
Luxemburg
Nederländerna
Norge
Spanien
Island
Schweiz
_357x512_ltm_label4

Svara