Information från Valberedningen

Här är ny information från Rikstäckets Valberedning

Valberedningen behöver fortfarande nomineringar till ordförande och kassör i styrelsen! De förslag vi fått har vänligt men bestämt tackat nej till dessa poster! Vi kan knappast ha ett år till med decimerad styrelsen eftersom detta tar både tid och kraft från de kvarvarande.

Valberedningen är tacksam för alla förslag