Från museets och hemslöjdens samlingar som visades på årsmötet

Ledsen, men du kan inte se den här sidan.