Kviltföreningen Rikstäcket, liten historik

 

Det var sex textilt utbildade kvinnor, som startade föreningen i maj 1988, Magdalena Karlsson-Ljung, Anne-Sofie Andrén, Mari-Ann Castenvik, Eva Köhlmark, Barbro Ager och Katriina Flensburg som också var föreningens ordförande 1988-90.

 

Det gryende lapptäcksintresset som väckts i Europa ledde också till bildandet av

EQA, European Quilt Association, en växande organisation som har som mål att främja samarbete mellan kviltföreningar i olika europeiska länder. Idag är 17 länder anslutna.

Ett liknande samarbete har vi också i norden. NQT, Nordisk Quiltträff, startade i Vejle i Danmark 1991. Träffen har hållits vart tredje år i något av de nordiska länderna.

Åsa Wettre, författare och hedersmedlem i föreningen, har med sin forskning bidragit till att vi fått kunskaper om vår egen kulturskatt och gett oss förståelse och insikt att bevara de gamla täcken som ännu finns kvar. Flera inventeringar och många utställningar har bidragit till att föreningen har växt över hela landet, nu är vi 2600 medlemmar. Kurserna som föreningen inbjudit till har alltid varit uppskattade och bidragit till föreningens tillväxt.

Föreningen har även utövare av s.k. Art Quilts. Att presentera dem i tidningen och rapportera från utställningar i Sverige och utomlands har alltid varit ett mål. Våra stadgar manar till att uppmuntra nyskapande, helt fritt och personligt men även med ny blick på de traditionella mönstren.

Lokalgrupper har uppstått runt om i landet och de är nu många. Förutom egna aktiviteter med sammankomster och kurser har de även haft åtskilliga utställningar. Utställningarna uppmärksammas i vår tidning med fina bildreportage ofta gjorda av grupperna själva.

Årsmötena har hållits över hela Sverige från Lund i söder till Luleå i norr. De är alltid välbesökta och medlemmarna har förutom att delta i själva årsmötet också kunnat gå på kurser och föredrag. Flera kända utländska lärare har under åren bjudits in att hålla kurser. Rikstäcket, vår fantastiska tidning, har på dessa år hela tiden vuxit i omfång. Den anspråkslösa början med några enkla blad i svartvitt har utvecklats till en publikation som vi kan vara stolta över. Tidningen med alla sina reportage, inbjudningar till aktiviteter och tävlingar, tips om nya böcker och information från när och fjärran har i alla år utkommit med 4 nr per år.

Med den nya tiden är en hemsida i dag ett måste för en förening. Vi har moderniserat sättet att arbeta, en utveckling som pågår hela tiden. Nya generationers medlemmar i Kviltföreningen Rikstäcket kommer att uppskatta info om bloggar och länkar som gör det lätt att komma närmare varandra och att hitta mönster och information om lapptekniken, vårt fantastiska, roliga och gemensamma intresse.

Sollentuna i september 2014

Ann-Margret Wallner

Ordförande

Om ni är intresserade av den allra första tidningen, så klicka på filen nedan

No 1 av Rikstäcket