Historik

Tack, Magdalena Karlsson-Ljung, Ann-Sofie Andren, Mari-Ann Castenvik,
Eva Kölmark, Barbro Ager och Katriina Flesnburg textiltkunniga kvinnor som startade Rikstäcket 1988.

Kvilt-kunniga kvinnor och några få män organiserade sig i föreningar Rikstäcket i förstahand kring Stockholm men idag sträcker sig föreningen över hela landet.

Även i Europa organiseras ett samarbete och bildas EQA 1989. Idag är 20 länder anslutna till EQA, senaste medlemmarna är Grekland, Polen och Ukraina.

Då för 30 år sedan, fanns behovet att organisera sig för att utveckla kviltintresset och stötta varandra med information och kunskaper.

Då 1991 fanns ett Nordiskt samarbete genom NQT träffar vart tredje år, men tyvärr ligger detta arbete i träda just nu.

Mycket har förändrats sedan föreningen startade och även de senaste 5 åren har mycket hunnit hända.

Våra grundpelare står kvar

  • bevara och vidareutveckla traditionella mönster och tekniker
  • inspirera till nyskapande
  • förmedla kontakter mellan lapptäcksintresserade i Sverige och utomlands

Allt fler kategorier av kvilt, lapptäckstekniker och stilar utvecklas här hos oss och runt om i världen. Tävlingskategorier blir fler. Tekniker utvecklas och färre kviltpoliser får plats i kviltvärlden, allt mer är tillåtet och nyskapandet frodas. Men det innebär inte att traditionella block och tekniker försvinner, tex har handsömnad och hexagoner under det senaste åren kommit stort.

Idag sker utbytet mellan Sverige och andra länder i allt högre grad, inte bara genom personliga möten utan också genom Facebook, Instagram, BOM(block of the month) grupper, ett cyberspace som ger otroliga möjligheter. Men var aktsam du kan lätt spendera flera timmar surfandes bland alla fina alster hos duktiga kviltare och glömma bort dina egna kviltprojekt.

Tidningen är fortfarande ett av våra viktigaste informationsorgan även om hemsidan ger den kraftig konkurrens. Tänk att tidningen har utvecklats från ett svart vitt blad till en färgglad tidning på 40 sidor. Många tabun är brutna och idag finns mönster i både centimeter och inch i tidningen, vilket inte alla medlemmar är tycker om, men som är en utveckling i tiden. Har du varit uppmärksam har du sett omslag med både en person och en kvilt, det är något som inte tidigare förekommit,

Rikstäckets årsmöten är fortfarande välbesökta och erbjuder kurser åt medlemmar. Här har vi samarbetat med Sunderby Folkhögskola 2017 för att kunna erbjuda medlemmar ett större utbud av kurser. Tidigare erbjöds ett kurstillfälle under våren vilket inte gav ekonomisk bärighet så dessa är de senaste två åren utbytt mot retreater som varit mycket populärt bland medlemmar på olika platser i landet, välspridda geografiskt.

Det som hänt mer under senare år, är att de butiker som finns i Sverige erbjuder kurser runt om i landet, vilket främjar kviltkunskaperna och förhoppningsvis ger oss fler intresserade i slutänden, samtidigt som medlemmar kan välja att gå kurser i närheten av där de bor.

Styrelsen har under de senaste åren arbetat med att kostnadseffektivisera, vi har bland annat minskat antalet fysiska möten och träffas bara tre –fyra gånger per år, resterande möten sker via telefon. Här finns teknik som ytterligare kan ta ner kostnaderna i framtiden. Tidningen har fått en annan kvalitet på pappret, vilket sparade många tusen kronor, med en viss kvalkitetsförämring. Nuvarande redaktör är Hanna Andersson.

Styrelsearbetet har haft tyngdpunkt en på en transparens, där beslut och påföljande kostnader ska kunna följas i dokumentationen, ekonomiskbärighet för arrangemang ett måste. Under 2017 kördes också en stor drive med att finnas ute på mässor för att sälja in föreningen och värva medlemmar samt träffa medlemmar. Mycket lyckat på alla sätt och vis, många lovordade att de fick träffa Rikstäcket och tidigare medlemmar klev in igen, vilket alltid är svårare än att värva en ny medlem.

Medlemsantalet har dock sjunkit de senaste fem åren från 2600 till nästan 2200 medlemmar, vilket har en naturlig förklaring, vi har en åldersfördelning som gör att många naturligt väljer att sluta sy kviltar och de yngre har ofta andra kanaler än att organisera sig i föreningar.

Gällivare
Marianne Aittamaa
Ordförande

Kviltföreningen Rikstäcket, liten historik

Det var sex textilt utbildade kvinnor, som startade föreningen i maj 1988, Magdalena Karlsson-Ljung, Anne-Sofie Andrén, Mari-Ann Castenvik, Eva Köhlmark, Barbro Ager och Katriina Flensburg som också var föreningens ordförande 1988-90.

Det gryende lapptäcksintresset som väckts i Europa ledde också till bildandet av

EQA, European Quilt Association, en växande organisation som har som mål att främja samarbete mellan kviltföreningar i olika europeiska länder. Idag är 17 länder anslutna.

Ett liknande samarbete har vi också i norden. NQT, Nordisk Quiltträff, startade i Vejle i Danmark 1991. Träffen har hållits vart tredje år i något av de nordiska länderna.

Åsa Wettre, författare och hedersmedlem i föreningen, har med sin forskning bidragit till att vi fått kunskaper om vår egen kulturskatt och gett oss förståelse och insikt att bevara de gamla täcken som ännu finns kvar. Flera inventeringar och många utställningar har bidragit till att föreningen har växt över hela landet, nu är vi 2600 medlemmar. Kurserna som föreningen inbjudit till har alltid varit uppskattade och bidragit till föreningens tillväxt.

Föreningen har även utövare av s.k. Art Quilts. Att presentera dem i tidningen och rapportera från utställningar i Sverige och utomlands har alltid varit ett mål. Våra stadgar manar till att uppmuntra nyskapande, helt fritt och personligt men även med ny blick på de traditionella mönstren.

Lokalgrupper har uppstått runt om i landet och de är nu många. Förutom egna aktiviteter med sammankomster och kurser har de även haft åtskilliga utställningar. Utställningarna uppmärksammas i vår tidning med fina bildreportage ofta gjorda av grupperna själva.

Årsmötena har hållits över hela Sverige från Lund i söder till Luleå i norr. De är alltid välbesökta och medlemmarna har förutom att delta i själva årsmötet också kunnat gå på kurser och föredrag. Flera kända utländska lärare har under åren bjudits in att hålla kurser. Rikstäcket, vår fantastiska tidning, har på dessa år hela tiden vuxit i omfång. Den anspråkslösa början med några enkla blad i svartvitt har utvecklats till en publikation som vi kan vara stolta över. Tidningen med alla sina reportage, inbjudningar till aktiviteter och tävlingar, tips om nya böcker och information från när och fjärran har i alla år utkommit med 4 nr per år.

Med den nya tiden är en hemsida i dag ett måste för en förening. Vi har moderniserat sättet att arbeta, en utveckling som pågår hela tiden. Nya generationers medlemmar i Kviltföreningen Rikstäcket kommer att uppskatta info om bloggar och länkar som gör det lätt att komma närmare varandra och att hitta mönster och information om lapptekniken, vårt fantastiska, roliga och gemensamma intresse.

Sollentuna i september 2014

Ann-Margret Wallner

Ordförande

Om ni är intresserade av den allra första tidningen, så klicka på filen nedan

No 1 av Rikstäcket

Svara