Föreningen

 

Vi är en ideell förening för lapptäcksvänner med organisationsnummer 802013-9112.

Den 4 maj  2021  hade föreningen 1936 medlemmar och 79 lokalgrupper runt om i landet

Föreningens syfte är att

  • bevara och vidareutveckla traditionella mönster och tekniker
  • inspirera till nyskapande
  • förmedla kontakter mellan lapptäcksintresserade i Sverige och utomlands

Kontakta oss
Kviltföreningen Rikstäcket
Box 17039
200 10 Malmö
info@rikstacket.se