Annonsera i Rikstäcket

Tala om att du finns!

Med en annons i Kviltföreningen Rikstäckets medlemstidning når du ut med ditt budskap till en stor krets av kviltintresserade i hela Sverige.

Vår tidning trycks i en upplaga av cirka 2.200 exemplar. Tidningen har lång livslängd då den är fylld av spännande reportage och trevliga mönster.

Kontakta Annika Bergsten för att boka annonsplats. Telefon 073-986 15 48 eller mejla annons@rikstacket.se

För mer information om annonspriser, format och hur du lämnar ditt material finns i pdf-filen nedan

Annonsera i Rikstäcket