Adressändring för medlem

Om du ändrar adress mailar du dina uppgifter inklusive ditt medlemsnummer till kassoren@rikstacket.se eller så loggar du in som medlem  och ändrar i din profil.