Rikstacket_logga

 

Kviltföreningen Rikstäcket ger ut medlemstidningen Rikstäcket, som innehåller sömnadsförslag och information om föreningens arbete, kurser och utställningar. Medlemmarna bidrar själva med egna berättelser och tips.

Bidragen till tidningen  skickas till  vår redaktör Hanna Andersson

Mailadress hanna@rikstacket.se

 

Rikstäcket utkommer fyra gånger per år.

 

 

 

Rikstäckets vinternummer RT 116 kommer den 11 december   2017 till medlemmarna.

Manusstopp för annonser och annat material till RT 116  är den 1 november  2017.

 

För annonser kontakta Vega Olsson på telefon 072-2244080 eller  via mail vega@rikstacket.se

Information om annonspriser m.m. hittar du i filen Annonsera i Rikstäcket