Rikstacket_logga

 

Kviltföreningen Rikstäcket ger ut medlemstidningen Rikstäcket, som innehåller sömnadsförslag och information om föreningens arbete, kurser och utställningar. Medlemmarna bidrar själva med egna berättelser och tips.

Bidragen till tidningen  skickas till  vår redaktör Hanna Andersson

Mailadress hanna@rikstacket.se

 

Rikstäcket utkommer fyra gånger per år.

 

 

Rikstäckets vårnummer RT 117 kommer måndagen 12 mar 2018 till medlemmarna.

Manusstopp för annonser och annat material till RT 117  är den 1 februari 2018.

Rikstäckets sommarnummer RT 118 kommer måndagen 11 juni 2018 till medlemmarna.

Manusstopp för annonser och annat material till RT 118 är den 15 april 2018.

Rikstäckets höstnummer RT 119 kommer måndagen 17 september 2018.

Manusstopp för annonser och annat material till RT 119 10 augusti 2018

Rikstäckets vinternummer RT 120 kommer den 10 december   2018 till medlemmarna.

Manusstopp för annonser och annat material till RT 116  är den 22 oktober  2018.

 

För annonser kontakta Vega Olsson på telefon 072-2244080 eller  via mail vega@rikstacket.se

Information om annonspriser m.m. hittar du i filen Annonsera i Rikstäcket

 

 

 

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara