Slättmissionens hjälpande hand

Det är många av oss som syr och stickar till behövande barn i Afrika.

Den organisation som många kviltare i Sverige anlitar är Slättmissionens hjälpande hand, som skickar bl. a kläder till Rumänien, Ryssland och Gambia.

Paketen med täcken och stickade babyplagg skickas till

Slättmissionens hjälpande hand
Romlycke 2 Stenum
53294 Skara
Täcken och ev. stickade plagg som är gjorda med tanke på Gambia ,skall märkas  Gambia. Vill du att sakerna ska gå till andra länder, kan du kontakta Slättmissionen för information om andra länder, där hjälpbehovet är stort.
Slättmissionen har mycket hjälpande verksamhet just nu, så därför behövs en tydlig märkning av de skänkta sakerna.