Vi är en ideell förening för lapptäcksvänner med organisationsnummer 802013-9112.

Den 5 mars  hade föreningen 2 071 medlemmar och 86 lokalgrupper runt om i landet

Föreningens syfte är att

  • bevara och vidareutveckla traditionella mönster och tekniker
  • inspirera till nyskapande
  • förmedla kontakter mellan lapptäcksintresserade i Sverige och utomlands

Kontakta oss
Kviltföreningen Rikstäcket
Box 518
721 09 Västerås
info@rikstacket.se